அப்பிள் சாதனங்களைப் பாவிப்போர் கவனத்திற்கு…

iPhone, iPad, iPod, MAC OS (Monterey) சாதனங்களுள் திருடர்கள் ‘நுழையலாம்’ ஐஃபோன், ஐபாட், ஐபொட் மற்றும் அப்பிள் கணனிகளின் பாதுகாப்பை முறியடித்துக்கொண்டு ‘திருடர்கள்’ உள் நுழைந்து

Read more

மூளையில் பொருத்தும் ‘சிப்’ (Chip) தொழில்நுட்பத்தில் இலான் மஸ்க்!

உடலியக்கத்தை இழந்தவர்களுக்கு விரைவில் நிவாரணம் மனித இயக்கத்தை இயந்திரப்படுத்தும் முனைப்புகளில் ஈடுபட்டுவரும் ரெஸ்லா அதிபர் இலான் மஸ்க் தற்போது அதற்கான ‘சிப்ஸ்’ (chips) தயாரிக்கும் நிறுவனங்களோடு பேச்சுவார்த்தை

Read more

3AxisLabs|யாழ். தகவல் தொழில்நுட்ப சமூகத்திற்கு மேலுமொரு வருகை

வளரும் வடக்கு-8 ஜெகன் அருளையா யாழ்ப்பாணத்தில் தகவல் தொழில்நுட்பம் செழித்தோங்குவதற்கு, Yarl IT Hub எனும் நிறுவனத்தினால் நடாத்தப்பட்டுவரும் The Yarl Geek Challenge (YGC) ஏனப்படும்

Read more

இலான் மஸ்க் ஒப்பந்த முறிப்பு – ருவிட்டரின் பங்கு விலையில் வீழ்ச்சி!

உலகப் பெரிய பணக்காரரும் ரெஸ்லா நிறுவன அதிபருமாகிய இலான் மஸ்க் சமூக வலைத்தளமாகிய ருவிட்டர் நிறுவனத்தை வாங்குவதெனச் செய்துகொண்ட ஒப்பந்தத்தை முறித்துக்கொள்ளப் போவதாகத் திடீரென விடுத்த அறிவிப்பைத்

Read more

ருவிட்டரை மடக்கிய இந்திய அரசு

இந்திய சட்டங்களை மீறும் பல கணக்குகளை முடக்குவதோடு பாதகமான பல பதிவுகளை நீக்கிவிடும்படி இந்திய அரசு ருவிட்டர் நிறுவனத்துக்கு கொடுத்த கட்டளையை அந் நிறுவனம் நிறைவேற்றியுள்ளது. ஜூன்

Read more