இலங்கையின் மோசமாகும் பொருளாதார நிலைமை குறித்து கனடிய அரசு இலங்கையிலுள்ள தனது குடிமக்களுக்கு எச்சரிக்கை

இலங்கையில் தங்கியிருக்கும், அங்கு பயணம் செய்யும் கனடியர்களுக்கு கனடிய அரசு பகிரங்க எச்சரிக்கை ஒன்றை விடுத்துள்ளது. இலங்கையில் மோசமாகிவரும் பொருளாதார நிலை குறித்து அங்கு வாழும் மற்றும்

Read more

இந்தியாவிலிருந்து கனடாவுக்கு நேரடி பயணத் தடை ஜூலை 21 வரை நீடிப்பு

இந்திய கோவிட் பரிசோதனை பெறுபேறுகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படமாட்டாது. இந்தியாவிலிருந்து நேரடியாக வரும் விமானப் பயணிகளுக்கான தடையை ஜூலை 21 வரை கனடா நீடித்திருக்கிறது. இருப்பினும், மூன்றாவது நாடுகளினூடு கனடாவுக்கு

Read more