காணாமற் போனவர்களின் குடும்பங்களுக்கு மாதம் ரூ.6,000

செப்டம்பர் 20, 2019 2019 வரவுசெலவுத் திட்டத்தில் குறிப்பிட்டபடி இலங்கையின் காணாமற் போனவர்களின் குடும்பங்களுக்குத் தற்காலிக நிவாரணமாக மாதம் 60,000 ரூபாவை வழங்க மந்திரிரிசபை இணங்கியுள்ளது. இக்குடும்பங்களில்

Read more

‘காணாமற் போனவர்களுக்கான’ அலுவலகக் கிளை யாழில் திறப்பு!

‘காணாமற் போனவர்களுக்கான’ அலுவலகத்தின் (Office of the Missing Persons) மூன்றாவது பிராந்தியக் கிளைஅடுத்த வாரம் யாழ்ப்பாணத்தில் திறக்கப்படவுள்ளது. இது, காணாமற் போனவர்களின் குடும்பங்களின் தேவைகளை நிவர்த்தி

Read more