நியூ யோர்க்: எழுத்தாளர் சல்மான் ருஷ்டி கத்திக்குத்துக்குள்ளானார்

தாக்கியவரைப் புகழும் ஈரானிய ஊடகங்கள் இந்தியாவைப் பூர்வீகமாகக் கொண்ட பிரபல எழுத்தாளர் சல்மான் ருஷ்டி நியூ யோர்க்கில் இலக்கிய நிகழ்வொன்றில் கலந்திஉகொண்டிருந்தபோது மேடையில் வைத்து ஒருவரால் கத்தியால்

Read more