அமெரிக்க நீதித் திணைக்களத்தில் மூன்றாவது உயர் பதவியில் இந்திய வம்சாவளிப் பெண்

அமெரிக்காவில் மேலுமொரு இந்திய வம்சாவளிப் பெண் வரலாறு படைத்திருக்கிறார். அமெரிக்க நீதித் திணைக்களத்தின் மூன்றாவது உயர் பதவியான இணை – சட்டமா அதிபர் பதவிக்கு (associate attorney

Read more