பா.உ.வியாழேந்திரன் மீது சட்ட நடவடிக்கை | மட்டக்களப்பு நீதிமன்றம் அறிக்கை

29 August 2019 உயிர்த்த ஞாயிறு குண்டுத் தாக்குதலில் சம்பந்தப்பட்ட குண்டு தாரியான மொகாமெட் நசார் மொகாமெட் அசாரரின் உடற்பாகங்களைக் கல்லியங்காடு இடுகாட்டில் அடக்கம் செய்வதை எதிர்த்து

Read more