‘வெள்ளை வான்’ சந்தேகநபர்கள் ராஜித சேனாரத்னவுக்கு எதிராகக் குற்றப்பிரிவில் முறைப்பாடு!

ஜனவரி 27, 2020 ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு முன்னர் முன்னாள் ராஜித சேனாரத்ன சேனாரத்னவினால் ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட ஊடகவியலாளர் மாநாட்டில் பங்கு பற்றிய ‘வெள்ளைவான் சாரதிகள்’, ராஜிதவுக்கு நெருங்கியவர்களால்

Read more

‘இரண்டு வெள்ளை வான் சாரதிகளும்’ கைது!

டிசம்பர் 14, 2019 ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு முன்னர், முன்னாள் சுகாதார அமைச்சர் டாக்டர் ராஜித சேனாரத்ன ஒழுங்கு செய்திருந்த ஊடக சந்திப்பின்போது வாகுமூலமளித்த இருவரைக் குற்ற விசாரணைப்

Read more

வெளிவரும் ராஜபக்ச கொடூரங்கள் | ஒப்புக்கொள்ளும் வெள்ளை வான் சாரதி!

கொழும்பு, நவம்பர் 11, 2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை சுகாதார அமைச்சர் டாக்டர் ராஜித சேனாரத்னவின் கட்சி அலுவலகத்தில் அவசரமாகக் கூட்டப்பட்ட ஊடக மாநாட்டில் ராஜபக்ச காலத்தில் கடத்தலுக்குப் பாவித்ததாகக்

Read more